News

LAB fuusio aiheuttaa tietojärjestelmien käytössä erityistoimenpiteitä

Tämä tiedote koskee LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. LAB-ammattikorkeakoulun syntyminen on mennyt koulutuksen tietojärjestelmien ja tunnuksien osalta pääosin sujuvasti. Yksittäisiä tunnusongelmia saattaa edelleen esiintyä ja niitä korjaillaan parhaillaan. Opiskelua haittaavissa tunnusongelmissa voi laittaa…

IT changes in the turn of the year

The LAB University of Applied Sciences will start its operation on 1 January 2020. Consequently, changes will be made to the login IDs and email addresses of staff and students…

Tietohallinto tiedottaa vuodenvaihteen IT-muutoksista

LAB-ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa 1.1.2020. Uuden organisaation myötä nykyisten Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden kirjautumiseen sekä sähköpostiosoitteisiin tulee muutoksia. Käyttäjät saavat uuden kirjautumistunnuksen ja sähköpostiosoitteen oheisen taulukon mukaisesti.…

Tips for new students

LAMK account, password and email Activate your LAMK account in jumpin.lamk.fi. You can authenticate with Finnish bank codes, mobile signature or ID card.  It takes about 15 minutes before the account activates and…

Login problems

If you are encountering problems with login in for example Office365-services, first try a different browser. If the problem persists you can try to change your password. You can change…

Email login

If you are encountering problems with your LAMK email (emails are not visible etc.) you can try to fix the problem with these steps: Computer – browser Log out Clear…