LAB fuusio aiheuttaa tietojärjestelmien käytössä erityistoimenpiteitä

Tämä tiedote koskee LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita. LAB-ammattikorkeakoulun syntyminen on mennyt koulutuksen tietojärjestelmien ja tunnuksien osalta pääosin sujuvasti. Yksittäisiä tunnusongelmia saattaa edelleen esiintyä ja niitä korjaillaan parhaillaan. Opiskelua haittaavissa tunnusongelmissa voi laittaa palvelupyynnön opiskelijoiden IT-palvelupisteeseen (origo@lut.fi).

LABin kumppaneiden tarjoamiin palveluihin vaaditaan erityistoimenpiteitä HAKA-kirjautumisessa. Nämä palvelut eivät ymmärrä eivätkä tunnista fuusioitumista. Sen vuoksi LAB-opiskelijoiden tulee käyttää HAKA-kirjautumisessa LAB- tai Saimia/LAMK- profiilia riippuen palvelun aloituskäyttöajankohdasta. HAKA-kirjautumisen erityisjärjestelyiden siirtymävaihe kestää syyskuulle 2020 saakka.

1. Ohje korkeakoulun ulkopuolisten palveluiden käyttöön

1.1.2020 aloittanut uusi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija valitsee HAKA-kirjautumisen yhteydessä organisaatiovalikosta LAB-ammattikorkeakoulun kaikkiin palveluihin, joihin on HAKA-kirjautuminen.

Ennen 1.1.2020 aloittanut LAMKin tai Saimian opiskelija valitsee palveluun kirjauduttaessa HAKA-kirjautumisen organisaatiovalikosta LAB-ammattikorkeakoulun esimerkiksi alla oleviin palveluihin.  Valinta riippuu siitä, onko käyttäjällä kesken jokin palvelun tarjoama palvelu (esimerkiksi keskeneräinen kurssi = käytä vanhaa kirjautumista, uusi kurssi = käytä LAB kirjautumista). Voi olla, että joudut ilmoittamaan tiedoksi palveluntarjoajalle vaihdoksesta, jotta sinut osataan esimerkiksi lisätä uudelle kurssille.

Yleisimmin käytetyt ulkopuoliset palvelut

Jobiili

Jos olet tehnyt harjoittelupaikkatarjouksen Jobiiliin vanhalla Haka-tunnisteella (LAMK tai Saimia), HAKA-kirjaudu Jobiiliin LAMK/Saimia profiililla.

Jos olet tehnyt harjoittelupaikkatarjouksen Jobiiliin LAB Haka-tunnisteella, HAKA-kirjaudu Jobiiliin LAB profiililla.

Kaikki uudet harjoittelupaikkatarjoukset tulisi tehdä uudella LAB profiililla. Tarvittaessa harjoittelusta vastaava tutor-opettaja auttaa.

Muiden korkeakoulujen Moodle-ympäristöt (muut kuin LAB ja LUT Moodlet)

Jos olet aloittanut vieraan Moodle-ympäristön (esim. HAMK Moodle) käytön vanhalla Haka-tunnisteella (LAMK tai Saimia), HAKA-kirjaudu Moodleen LAMK/Saimia profiililla.

Jos olet aloittanut vieraan Moodle-ympäristön käytön LAB Haka-tunnisteella, HAKA-kirjaudu Moodleen LAB profiililla.

2. Ohje korkeakoulun sisäisten palveluiden käyttöön

Palvelu Kirjautumistapa  (valitaan HAKA- listalta)
Exam LAB-ammattikorkeakoulu
eDuuni LAB-ammattikorkeakoulu
Repotronic LAB-ammattikorkeakoulu
Peppi LAB-ammattikorkeakoulu
Finna (Masto) LAB-ammattikorkeakoulu Aineistoihin kirjaudutaan LAMK amk Hakalla.
Finna (Saimia) LAB-ammattikorkeakoulu Saimia aineistot + LAMK aineistot siirretään tänne. Aineistoihin kirjaudutaan LAB Hakalla.
Webropol LAB-ammattikorkeakoulu  
TimeEdit (Lpr lukujärjestykset) Julkinen (avoin) kirjautuminen. Tilavaraukset Saimia hakalla.
Lukkarit.lab.fi (Lahden lukujärjestykset) LAB-ammattikorkeakoulu

Lisää infoa ja ohjeita järjestelmiin kirjautumiseen osoitteesta it.lab.fi.

3. Esiintyneitä ongelmia tunnuksen näkyvyydessä ja salasanojen synkronoinnissa

O365 ja sähköposti
 Osassa O365-käyttäjätunnuksia on ollut Lab-ammattikorkeakoulun fuusion yhteydessä ongelmia. Ongelmat ovat kohdistuneet pääsääntöisesti käyttäjänimeen, jonne on generoitunut lisäkirjain ja/tai käyttäjän ensisijaisen sähköpostiosoitteeseen, joka on etuosaltaan vaihtunut. Ensisijaisen osoitteen lisäksi käyttäjällä on myös ns. alias osoitteena vanha sähköpostiosoite, joka ohjautuu laatikkoon, vaikka osoite olisi vaihtunut.

Osa vaihdoista on ollut pakotettuja, mikäli samannimisiä mutta eri henkilöitä on opiskellut molemmissa ammattikorkeakouluissa.

Syitä ongelmiin: Opiskelijalla on ollut rooli sekä Lamkissa että Saimiassa. Opiskelijalla on ollut useampi rooli joko Lamkissa ja/tai Saimiassa (avoimen opiskelija, päätoiminen opiskelija, valmistunut ja YAMK opiskelija, jne.). Osassa opiskelijan roolitiedoissa voi olla puutteita mm. hetun osalta, jolloin identiteetin kohdentaminen samalle henkilölle aiheuttaa ongelmia. Myös muut syyt ovat mahdollisia. Roolitietojen puute ja monimuotoisuus aiheuttaa problematiikkaa automatiikassa, joka luo käyttäjälle sähköpostiosoitteen.

Ongelman näkyvyys: Mikäli käyttäjän sähköpostiosoitteeseen on vaihtunut muotoon etunimi.X.sukunimi@lab.fi, näkyy hänen lähettämänsä osoite vastaanottajalle vastaavalla tavalla.

Mikäli käyttäjän nimi on muodossa ”Etunimi X Sukunimi”, ei osoitetta löydy osoitekatalogista, ellei osaa kohdistaa hakua oikein.

Vanha osoite on kuitenkin aliaksena (=toissijaisena osoitteena) ja myös sähköpostiosoitteen ennalleen palautuksen jälkeen pitäisi kaikkiin käytössä olleisiin osoitteisiin saapuvat postit ohjautua perille.

Korjaustoimenpiteet: Automatiikan logiikkaa kehitetään ja syntyneitä ”turhia” osoitemuutoksia palautetaan manuaalityönä kuntoon. On arvioitu, että 14.2 mennessä tilanne korjattu ja hallinnassa.

Kirjautumisongelmat käyttäjätunnuksella

Yleisimmät syyt kirjautumisongelmiin:

  1. tunnuksen läsnäoloroolin ajantasaisuus opintohallintojärjestelmässä (Peppi / Winha)
  2. salasana vanhentunut. Käy vaihtamassa https://id.lut.fi
  3. kirjaudutaanko oikealla haka-kirjautumisella (lamk, saimia vai lab valinta valikosta)

Lisätietoa haka-osuudessa.

Käyttäjätunnusta vastaan tehdyissä kirjautumisongelmissa on useimmiten syynä salasanan vanheneminen. Mikäli kirjautumisongelmia on, käy uusimassa salasanasi osoitteessa https://id.lut.fip pankkitunnuksen avulla.

Uusiminen päivittää saman salasanan sekä Lab käyttäjähakemistoon, että vanhoihin Lamk ja Saimia käyttäjäkantoihin, joita käytetään vielä talon ulkopuolisissa järjestelmissä Haka kirjautumisen yhteydessä (esim. ulkopuolinen Moodle, jossa on aiemmin aloitettu kurssi vanhalla tunnuksella).

Mikäli olet uusinut salasanan esitetyllä tavalla ja yrität kirjautua vanhoihin lamk ja saimia käyttäjähakemistoon käyttäviin järjestelmiin niihin pääsemättä, ilmoita asiasta origo@lut.fi palveluun. Varmista kuitenkin sitä ennen, että sinun käyttöoikeutesi ei ole päättynyt esimerkiksi avoimen opiskelun päättyminen aikarajoitetusti.

Vuonna 2020 aloittaneilla opiskelijoilla ei ole pääsyä vanhoja käyttäjäkantoja (lamk, saimia) käyttäviin järjestelmiin.

Kirjautuminen Google-palveluihin
Google-palveluiden kirjautuminen tapahtuu @student.lab.fi ja @lab.fi sähköpostiosoitteilla, joten vanhat lamkin sähköpostiin perustuvat käyttäjätunnukset eivät enää toimi. Kirjautuminen tapahtuu Labin käyttäjähakemistoa vasten, jolloin se toimii kaikilla LABin käyttäjillä. Vanhat palveluihin tallennetut materiaalit näkyvät uuden sähköpostiosoitteen takaa.

Close Menu